Teamudvikling

“Kun amatører træner ikke”

Teamudvikling

Masser af tid og rigelige ressourcer får de fleste teams til at fungere godt. Under pres ser det anderledes ud. Kun de færreste formår at arbejde harmonisk og effektivt, når der er modvind eller rasende uvejr.

Den kendsgerning er baggrunden for MoveMentors meget brugte teamudviklingsprocesser.

En teamudviklingsproces kører over minimum 3 moduler af 1-2 dages varighed. Alt andet er uprofessionelt – og mangler commitment fra både team og facilitator.

I processerne fokuseres på

  • Hvordan skaber vi et peak performance team?
  • Hvad er  konstruktiv og destruktiv gruppedynamik?
  • Hvilke faser gennemgår et team over tid?
  • Hvorfor er konflikter nødvendige for at skabe unikke resultater?
  • Hvad er gevinsten ved at bruge visuelle teamværktøjer?

Vi baserer bl.a teamudviklingen på:

  1. En klarhedskabende behovsafklaring og skræddersyning af processen til jeres behov
  2. Individuelle personprofiler – der via simple og kraftfuld farveværktøjer viser deltagernes adfærd
  3. Kollektive teamprofiler – der viser teamets styrker og faldgruber
  4. Teamdiagnose (værktøj med 25 spørgsmål, der giver et billede af, hvor teamet er i sin udviklingsproces og hvad der skal fokuseres på for at videreudvikle teamet)
  5. Action Learning – praktiske øvelser der udfordrer teamets performance og evne til at reflektere

Vores sigte er at ruste teamet til at kunne møde eksternt pres og hårde deadlines uden frustration eller handlingslammelse. Teamudviklingsprogrammet handler også om at frigøre blokeret energi. Energi, der ofte er blokeret af uklare målsætninger, manglende kendskab til hinanden, dårlig rollefordeling og uklare aftaler om arbejdsgange og rutiner.

Når denne energi frigøres kan teamet typisk  præstere 30-50 % mere (ydelse) og levere 40-100% bedre resultater (kvalitet). Så ROI (return on investment) er markant for disse processer.

Ring til os på +45 27119922 for at høre mere.