Metode

VÆRKTØJER

I MoveMentor har vi en kæmpe værktøjskasse baseret på vores erfaring fra mere end 1000 løste opgaver for vores klienter. Eksempler er:

  • Person- og Team profiler (DISC, 360 grader, MBTI etc)
  • Outdoor-opgaver (som “Minefeltet”, boldøvelser, skiløb og mange flere teambuilding-øvelser)
  • Wheelan og Tuckman Team Diagnose værktøjer
  • Teori U
  • Appreciative Inquiry
  • Coaching værktøjer
  • Visuelle plancher og skabeloner

I vores processer fokuserer vi meget på følgende 7  principper:

Tools

ACTION LEARNING

For os er det vigtigere, at du erfarer end at vi forklarer.

Hvordan beskriver man fx smagen af æblekage overfor et andet menneske, hvis hun aldrig har smagt det før – ja, ikke engang kender æbler. En svær opgave.

Vi gør det omvendt. Vi lader deltagerne smage æblekagen. Vi arbejder praktisk og casebaseret for at optimere læring og udbytte. Action->Reflection->Learning->Action….

Igennem simuleringer eller praktiske opgaver oplever vores deltagere problemstillingerne direkte (action-fasen). Derefter reflekterer de over processen og resultatet (reflection-fasen). Resultatet af refleksionen er en række præcise læringspointer, der viser, hvordan vi kan forbedre vores præstationer (learning-fasen).

Læringspointerne medtages i næste øvelse (action) og derved skabes en positiv udviklingsspiral.

Action Learning

ENKELHED MED DYBDE

– at skabe effektfuld enkelhed

En laserstråle bruger samme mængde energi som en 40 watts pære, men fordi den er så fokuseret, kan den skære gennem en 50 centimeter tyk ståldør.

Vi anser fokus, nærvær og enkelhed for nødvendigheder i vores hurtigt skiftende virkelighed.

Vi tror ikke på tykke, komplekse rapporter eller manualer, der arkiveres på hylden uden at blive forvandlet til handling. Resultatet af vores processer er koncise læringspointer, ideer og planer, der kan omsættes direkte til handling.

Det er det enkle udtryk med den store dybde, vi har ønsker at manifestere.

Eksempler på simple og kraftfulde værktøjer er vores Personprofiler, Strategi-system og Team-diagnose-værktøj, der alle er giver stor effekt med lille investering af tid og penge.

Simplicity

SERIOUS PLAY

– at arbejde er at lege… seriøst

Leg er en vigtig del af MoveMentors værktøjskasse. Eller mere præcist Serious Play.

Vi har rigtig god erfaring med, at individer og grupper kan lege sig frem til seriøse, forretningsmæssige resultater, hvad enten de kaster sig over outdoor-øvelser, ler, LEGO, pap, papir, maling, eller piberensere.

Vi bruger leg til at skabe motivation – og indsigter! Og vi udfolder vore seriøse lege udendørs og indendørs.

Serious Play

KREALISME

– når kreativitet og realisme forenes og skaber vækst

Krealisme er en udviklingsfilosofi udviklet af MoveMentor med et centralt budskab: Vi går ikke på kompromis med hverken kreativitet og realisme.

Normalt betragtes kreativitet og realisme som to næsten uforenelige modpoler. Når vi vil være kreative, føler vi os ofte begrænset af realiteternes verden. Når vi skal være realistiske og strukturerede, vil vi hellere tænke kreativt. Men i den krealistiske proces, som fx Crealistic Innovation Methodology (CIM), arbejder vi 100 procent kreativt og 100 procent realistisk i samme proces.

På den måde opnår vi utraditionelle og kreative løsninger, som vel at mærke kan gennemføres nu og her.

Crealism

REFLEKSEKVERING

To do the right things right!

Refleksekvering er en syntese af refleksion og eksekvering.

Eksekvering uden kvalificeret refleksion er “at gøre det forkerte rigtigt”. Refleksion uden kvalificeret eksekvering er “at gøre det rigtige forkert”. Refleksekvering er “at gøre det rigtige rigtigt!

At lave kvalificeret refleksion er en kunst – det samme med kvalificeret eksekvering. Vi har undersøgt begge aspekter til bunds og fundet de bedste værktøjer. Det er disse værktøjer vi træner vi kunder i at benytte i dagligdagen.

REFLEXECUTION

WALK THE TALK

– “Be the change you wish to see in the world”, Ghandi

Et af MoveMentors vigtigste mål er at skabe autenticitet.

  • At gøre det, man siger
  • At holde det, man lover
  • At leve det, man prædiker

… det er dét, autenticitet handler om.

For at opnå høj autenticitet designer vi vores processer, så forandringerne ikke kun finder sted på selve workshoppen, men også implementeres hurtigt i dagligdagen på arbejdspladsen.

MoveMentor tror på, at vi kun kan tilføre andre noget af det, de har brug for, hvis vi selv går samme vej, som vi guider vore samarbejdspartnere. Dvs at vi selv lever efter de principper vi underviser i – og selv bruger de værktøjer vi træner vores kunder i.

REFLEXECUTION

FLOW

“To hurry slowly is the art of the change agent”

At skynde sig langsomt er at være i flow. Det er at mestre bevægelse i høj hastighed, mens vi samtidig har en indre ro. At være i flow handler også om at bevæge sig med et mindset og en opmærksomhed, der hurtigt eliminerer eller danser udenom blokeringer på vejen.

Når vi arbejder med skiløb eller dykning som praktiske øvelser og metaforer for vores vej gennem arbejdslivet, er det netop med den hensigt at træne at have det rette mindset og flow igennem arbejdsdagen.

Flow