Organisations-udvikling

Organisations-udvikling

Når vi hjælper vores kunder med organisationsudvikling så handler det mest om følgende tre områder:

 1. Strategiudvikling og strategi-eksekvering
 2. Forandringsledelse
 3. Værdi-implementering (og andet arbejde der bevidst former organisationskulturen)

1) STRATEGIUDVIKLING OG -EKSEKVERING

Mange virksomheder bruger masser af ressourcer på at udvikle en flot strategi – som så blot ender i en mappe på hylden….

Det er spild af penge, tid og potentiale!

Vi har igennem et effektivt  IT-værktøj specialiseret os i at sikre eksekvering af strategierne. Vi kan også hjælpe med at udvikle strategierne, hvis der er behov for det. IT-værktøjet

 • dokumenterer strategien (Vision, mission, fokusområder, must-win batles, mål, afdelingsmål, KPI’er, handlingsplaner etc)
 • bryder overordnede mål ned i afdelingsmål og handlingsplaner
 • følger automatisk op på de enkelte milepæle i handlingsplaner og skaber konstant overblik over hele organisationens performance

Kontakt os hvis du vil høre mere om strategi-implementering og dette fremragende værktøj.

2) CHANGE MANAGEMENT

Når forandringens vinde blæser bygger nogle læskærme – og andre vindmøller

Vi  guider og faciliterer forandringsprocesser i organisationer og vi uddanner forandringsagenter til at håndtere “Change management”. Alt hvad vi i MoveMentor gør handler 9som navnet siger) om at mestre og guide bevægelse og positiv forandring. Når man står overfor en forandringsproces er følgende spørgsmål vigtige at stille sig:

 • hvor på forandringskurven er ledelsen og hvor er organisationen?
 • Hvordan finder vi ud af  hvem der er  “Blockers” og hvem der er “Allies” – hvilke slags modstand vil vi møde?
 • hvordan kommer vi hurtigst og bedst igennem forandringshjulet?

Man kan spare oceaner af tid (og penge) ved at gribe det rigtigt an fra starten. Så hvorfor ikke gøre det?

3) VÆRDI-IMPLEMENTERING

Hvordan gøres værdierne levende i hverdagen? Hvordan udfoldes en positiv organisationskultur?

Det sker mest effektivt igennem co-creation, hvor alle er medskabere og medarbejdernes involvering øges gennem en dynamisk og kreativ forandringsproces. En sådan forandringsproces kan følge vores 6I-model :

 1. Initiation
 2. Involvement
 3. Integration
 4. Illustration
 5. Incorporation
 6. Invigoration

Vi tilpasser processen til de aktuelle behov og den aktuelle virksomheds DNA (kultur) og supplerer ofte med Appreciative Inquiry-metoden (AI) som tager afsæt i det, der allerede fungerer godt i organisationen – og får det til at vokse yderligere!

Ring til +45 27119922 og tal med Carsten Bruhn-Henriksen om jeres virksomheds DNA og muligheder.

Formålet med MoveMentors organisationsudviklng er at blive bevidst om:

 • Organisationens værdier og måder at gøre dem levende på
 • Fordelen ved at være forandringsparate og have en levende organisationskultur
 • Styrken ved fælles bevidsthed og fælles DNA – specielt i forbindelse med fusioner

MoveMentor  mestrer co-creation og formår at få alle niveauer i virksomheden involveret på en ligeværdig og respektfuld måde. Vi anvender inspirerende og innovative dialogværktøjer, og så er vi tålmodige, fordi vi ved, at reel forandring tager tid.