Vision, Mission og Værdier

VISION

En verden af synergi

Vision

MISSION

Vi udfolder det enorme potentiale, der ligger skjult i alle individer, teams og organisationer.

Det sker gennem innovative ledelsesværktøjer og helhedsorienterede udviklingsprocesser, der lokalt og globalt flytter vores kunder frem i førerfeltet indenfor deres branche.

Mission

VÆRDIER

I vores årlange proces med at definere vores værdier måtte vi opfinde nye ord for at dække den både-og-tankegang, der præger vores arbejde. Her er de:

  • Krealisme – syntesen af “Kreativitet” og “Realisme”
  • Refleksekvering – syntesen af “Refleksion” og “Eksekvering”
  • Seriøs Leg – syntesen af “legende pædagogik” og “seriøse beslutninger”
  • Flow – syntesen af “indre ro” og “ydre bevægelse” – at skynde sig langsomt

Du kan læse mere under Metode.

Values